Ana Sayfa > Sergiler > İçinde Kim Var?


İçinde Kim Var? 2016
İnci Eviner Retrospektif Sergisi
Küratör: Levent Çalıkoğlu
İstanbul Modern Müzesi


“İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?”, içine yerleştiği İstanbul Modern süreli sergiler salonunu geçmiş ve şimdinin iç içe örüldüğü bir hafıza bahçesi olarak yeniden kurguluyor. Eviner’in sanatındaki düşünsel gelişimin katmanlarını ve sanat pratiğini, farklı perspektiflerde ve bakış hatlarında izlenebilecek bir seyir platformuna dönüştürüyor. Bir retrospektif sergiden beklenebileceği gibi; zaman, kronolojik bir akışla geçmişten bugüne doğru değil, kendi iç dinamiği üzerinden yönsüz kesişmeler ve sarmal bir ilerleyişle akıyor. Aksiyon halinde iken önüne çıkan koşulları kişisel vizyonu içinde dönüştüren bir düşünce ve eylem haline işaret ediyor bu ilerleyiş. Süregiden, kesintiye uğrayan, yıllar önce doğup, zaman içerisinde farklı hallere dönüşen imgelerin ve görsel dilin yeniden sahnelendiği şeffaf bir tarih beliriyor bu kurguda. Sergi mekânı, tanımlı mimari bir yapı ve onunla uzlaşan yapıtların sergilendiği bir özdeşlik yerine; yaşayan, nefes alan, devingen bir kimliğe evriliyor. Sanatçının pek çok çalışmasında karşımıza çıkan, tanıdık gelmesine rağmen tanımlamakta zorlandığımız bir coğrafyayı hatırlatıyor. Durağanlık yerine devinim, kapalılık yerine şeffaflık hakim bu kurguya. Tek bir noktada duran izleyicinin geçmiş ile şimdiyi aynı anda görmesini sağlayan çoğul bakış ve hatlar var bu düzenlenişin içinde. Uzakta görüneni yakına davet eden, görme eyleminin kaynaklarını düşünmemizi isteyen, tarihe şimdinin imkânlarıyla bakmamızı öneren bir tavır bu. Farklı kotlardaki duvar yükseklikleri, kimi noktada çıkmaz sokağa dönüşen odalar, içine giren kişiye kendi özel sergileme ünitesinde durduğu duygusunu çağrıştıran kapsüller serginin taşıdığı bilginin şekil bulmuş fiziki varlığına işaret ediyor. Üstelik, sergi mekânının iki farklı noktasına yerleştirilen ve izleyicinin üzerine çıkabileceği iki seyir platformu, göz hizasının dışında fark etmediğimiz perspektiflere imkan tanıyarak, alışkın olduğumuz yapıt izleme eylemimizi durağanlıktan kurtarıyor. “Etrafımda bir şeyler oluyor ve ben tam da bu olayların merkezindeyim” fikrini ve bunun yaratacağı görsel, işitsel ve anlamsal hissiyatı besliyor bu sergi kurgusu.


Video İçin Tıklayın

[email protected] İnci Eviner Tüm Hakları Saklıdır.