Ana Sayfa > Metinler > Coğrafyaİnci Eviner
“Coğrafya”
Mart 5-24 March 1993
Taksim Sanat Galerisi
İstanbul
Galeri Nev

Yurdumdan ayrıldım; kara bağlarım, / Şimdi de Hunların çadırı yerim. / Ocağım kül oldu, ona ağlarım / Dünyaya gelmemiş olmak isterim. / Yapağı eğirir, keçe giyerler. / Gözüme beter gelir, gönlüme kötü. / Koyunun o kokmuş etini yerler, / İçemem bakırla sunulan sütü. / Davulu her gece durmaz döverler, / Dönerler ta güneş doğana kadar / Fırtına bozkurda gök gibi gürler, / Yolları toz duman boğana kadar. Hun Karısı Olmuş Bir Çin Prensesi.

Nesnelerde, şeyler arasında düşünmek, işte köksap yapmak ama kök değil, çizgi çizmek ve nokta yapmamak budur. Bir çölde halklar oluşturmak, ama ormanda türler ve cinsler oluşturmak değil özel olarak belirtmeden doldurmak. C. Parnet

 Beyazı parçalar / Siyahı durdurursan. Moğolların Gizli Tarihi.

 Doğru bir imge değil, yalnız bir imge... Godard.

(Adamları) sıçan gibi / Toplarım, / Dışarıda kalanları / Kara karga gibi / Toplarım / Bir keçe gibi / Seni örtmek isterim, / Rüzgardan muhafaza eden keçe gibi / Senin evini korumak isterim!.. Moğolların Gizli Tarihi.

Sizde hangi hayvanın oluştuğunun farkında mısınız? G. Deleuze - C. Parnet.

Onlar çiğ etle beslenirler, / Rüzgarla uçarlar, / Savaş günlerinde / İnsan eti yerler, / Hareket günleri için / İnsan eti biriktirirler! / Şimdi onlar zincirlerinden boşanmışlar ve zaptedilmez bir halde, tükürüklerini saçarak, neşe ile ileri fırlamışlardır... Moğolların Gizli Tarihi.

Hayatın sönmesi, / Vücudun ıstırap çekmesi, / Hepsi de bir / Değil midir? Moğolların Gizli Tarihi.

Bir düzenleme nedir? Bu bir ortaklaşma hali, bu ''duygudaşlık''tır. Önemli olan asla soyzincirleri değil, ama evlenmeler ve karışımlardır; kalıtımlar değil, rüzgar, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar, çocuklar, torunlardır. Büyücüler bunu çok iyi bilirler. Bir hayvan işlevlerinden ve organlarından, cinsinden yahut tarzından çok girdiği düzenlemeler tarafından tanımlanmıştır. Sözgelişi, el sanatlaşmış nesne –hayvan- adam tipinin bir düzenlemesidir: Adam – At - Üzengi. G. Deleuze - C. Parnet.

Kızıma ait bana gösterebilecekleri tek şey, gövdesinden kesildikten sonra bir kavanoza konulmuş elleriydi, kavanozun numarası 24'tü. Julio Cortazar.

Hemen Yapılması Gerekenler: Bütün dış kanamalarda hemen şunları yapmak gerekir: doğrudan doğruya yara üzerine elle bastırmak; - Şok durumunun belirmesini önlemek için, gerekiyorsa hastayı yatar durumda uzatmak. Sağlık Ansiklopedisi.

Altan Sabaray – (Yak) Çıban denilen yarayı insanlarda yapan ruh. Anonim.

Ve- ne bir toplantı, ne bir sıralama fakat yalnızca bir kekelemenin başlangıcından ve daima komşu olan kırık bir çizgiden yola çıkarak yarattılar ve etken bir kaçış çizgiden VE - VE başka ne yaptılar? G. Deleuze

Sözlerimle aklını oynatıp, / Korkudan dağın tepesine çıktı. / Ağızla (sözle) öldürülebilecek derecede korkarak / Dağın tepesine çıktı. / Dostum, dayan / Onlar dağa tırmanıyorlar! / Şimdi onlarda, yeni bir cephe kurmak için cesaret kalmadı. Ben de onlardan ayrıldım. Moğolların Gizli Tarihi

Göçebeler hep ortadadırlar. İstep ortasında yükselir, büyük ormanlara ve büyük imparatorluklara girer. İstep, ot ve göçebeler, hepsi aynı şeylerdir. Göçebelerin ne geçmişi ne geleceği vardır, ama sadece oluşları vardır, kadın-oluş; onların harika hayvansal sanatları. Göçebelerin tarihi yoktur. Onların yalnızca coğrafyaları vardır. C. Parnet.

Hangi hayvan oluştuğunuzu bilmek ister misiniz, en azından? Ve özellikle sizde hangi hayvanın oluştuğunun farkında mısınız? G. Deleuze - C. Parnet

KARGA a. Kargagillerin çoğu gibi karganın da karmaşık bir toplumsal yaşamı, gelişmiş psişik yetenekleri vardır. Kolayca evcilleştirilebilir. Tarımda kargalarla çeşitli mücadele yolları vardır: tüfekle vurulur; yuvaları yok edilebilir; zehirlenebilir; tarlalar, ağlar yardımıyla korunabilir; tarlalara korkuluklar dikilebilir. AnaBritannica.

Ben kaba ve kötü Çilger / Ucin - hatuna / Gönül koyarak / Bütün Mer kit’ler için bir belâ oldum. / Ben, bayağı ve kötü Çilger, / Kendi kara başıma / Belâ oldum. / Bir koyun gübresi (kadar kıymeti olan) hayatımı / Kurtarmak için, kara ve karanlık mağaralara kaçayım. / bir koyun gübresi (kadar kıymeti olan) hayatımı / Korumak için bana kim yardım eder? Moğolların Gizli Tarihi.

Ev yapıcılar için töre. -Ev bitince iskele kaldırılmalıdır. Nietzsche

Ayrılış ne zaman acıdır. - Tanımak, ölçüp biçmek istiyorsan en azından bir sürecik olsun ayrılmalısın. İlden ilk kez ayrılmışsan, kalelerin evleri aştığını görürsün. Nietzsche.

Tekne üzerine altı sar kara sakız döktüm / İç kısmı üzerine üç sar zift döktüm. / Yük taşıyanlar - üç sar yağ getirdiler. Bundan başka bir sar yağ aletlere sarfolundu. Tufan.

 ...(Göç!) sesleri devam ediyordu. Anladılar ki bu ülkenin (Yer-su)ları artık kendilerinin orada kalmasını istemiyor. Çadırlarını yaktılar, eşyalarını, çoluk çocuklarını hayvanlara yüklediler. Göç etmeye başladılar. Akşam olunca (Göç!) sesleri duruyor, sabahla beraber başlıyordu. Türk'ler Turfan ülkesine gelinceye kadar (Göç) sesleri devam etti. Orada artık ses kesildi. Anonim

Metal ne bir şey, ne de bir organizmadır, ama organsız bir bedendir. G. Deleuze - F. Guattari

Mektup - Mektup bildirilmiş bir görmeye geliştir, postacı da birden ortaya çıkan, beklenmeyen durumların aracısıdır; insan sekiz gün boyunca bir saat mektup almak, ondan sonra da yıkanmak gereğindedir. Nietszche.

Göçebelerin tarihi olmadığı doğrudur, çünkü onların sadece coğrafyaları vardır. Tarih göçebeleri azletmekten başka bir şey yapmadı. G. Deleuze - F. Guattari.

Kader gibi gelirler, ne sebep, ne akıl, ne saygı. ne de bahane... Nietszche.

Müstahkem mevkilerini yağma ederken, bizim askerler orada bırakılmış küçük bir erkek çocuk buldular. Burnunda altın bir halka, üzerinde de altın işlemeli bir ipekle ve samur derisi ile astarlanmış bir cepken bulunan bu çocuğu Çinggis-hahan Ho’elun anaya hediye etti. Ho'elun ana: "Bu her halde iyi bir adamın çocuğu ve asil cedli bir adamın torunu olsa gerekir" dedi ve onu beş çocuğun yanına altncı kardeş olarak aldı, Şikikan - huduhu adını koyarak kendi oğlu gibi büyüttü. Moğolların Gizli Tarihi.

"Göçebeler, çocuk kaçıranlar" kökünde önemli bir konu değil mi? G. Deleuze - F. Guattari.

Ruh özgürlüğü için dilin korkunçluğu - Bütün sözler birer yargıdır. Nietzsche.

Sen bir dışkısın / Sen bir pislik yığını / Bizi öldürmeye geldin / Bizi kurtarmaya geldin. Girard.

Kocaman siyah bir gecedeki yıdızlar gibi yalnızca bit-oluş, örümcek oluş, sakırga oluş, dikkafalı, karanlık, kuvvetli, tanınmaz bir yaşam. G. Deleuze.

Burhan-Haldun'un yardımıyla / Bir bitin hayatı gibi / Hayatım kurtuldu / Biricik hayatımı kurtarmak niyetiyle, / Yalnız bir atlı / Sığın izlerini takip ederek, / Söğüt kabuklarından kulübelere sığınarak, / Haldun - Burhan'ın yardımiyle, / Bir kırlangıcın hayatı gibi / Hayatım kurtuldu. / (Bu esnada) büyük korku da geçirdim. Moğolların Gizli Tarihi.

Bulan, Kıpçak illerinde avlanan iri yarı bir hayvandır. Küp gibi içi oyuk, ulu, göğe doğru yükselen, içine kar ve yağmur birikebilen tek bir boynuzu vardır. Dişi diz çökünce erkek, erkek diz çökünce dişi bu (boynuzdan) su içer. Kaşgarlı.

İdeolojiyle karşılaştırılmaması gereken nooloji, işte düşüncenin imgesinin ve onun tarihiliğinin araştırılmasıdır. G. Deleuze - F. Guattari.

Rivayet ederler ki Üçeğe oymağı önce Sakçak dağının eteklerinde bulunurdu... Bu oymağın kadınları bu dağa kayın babamız derler... Bu dağ uzaktan göründüğü zaman başlarını örterler. Anonim.

Evet ben bir düşünce hırsızıyım / lütfen, ruhu alan değil / Kurdum ve yeniden kurdum / bekleyenin üzerine / Çünkü plajlardaki kum / birçok şatoyu keser / açık olanın içinde / benim zamanımdan önce / bir sözcük, bir hava, bir tarih, bir çizgi / rüzgardaki anahtarlar ruhumu kaçırmak için / ve avlunun ardından bir rüzgarı kapalı düşüncelerime / vermek için / oturup düşünmek benim işim değil / zamanı kaybedip onu seyretmek / düşünce olmayan düşünceleri düşünmek için / düş olmayan düşleri düşlemek için / yahut da yazılmamış yeni fikirler / yahut kafiyeye uyan yeni sözcükler... / ve kendime onlardan yeni kurallar yapmam / madem ki onlar daha kurulmadalar / ve kafamda şaklayanı bağırırım / bunun ben ve benim cinsimden olduğunu bilerek... Bob Dylan.

Yayuçi ruhun günahı kadar yanmasını bekler çünkü ruhun başı katran kazanındadır. Günahı kadar yanınca başı dışarı çıkar. O vakit Yayuçi ruhun tepesindeki saçtan tutup onu kazandan çıkarır ve ruhu üçüncü kat göğe götürür. Oradaki akrabaları ile buluşturur. Süt gölünde hoş vakit geçirir. Anonim.

Hain olmak çok zordur, bu yaratmak demektir. Orada kendi benliğini kaybetmek lazımdır, kendi yüzünü kaybetmek. Kaybolmak gerekir, tanınmayan oluş gerekir. G. Deleuze.

Bir maske takın bana! Dylan Thomas.

[email protected] İnci Eviner Tüm Hakları Saklıdır.